ZRÓWNOWAŻONE ZAANGAŻOWANIE: KONCENTRACJA NA GOTS

ZRÓWNOWAŻONE ZAANGAŻOWANIE: KONCENTRACJA NA GOTS

Potwierdza się zaangażowanie Achitex Minerva w zrównoważony rozwój.

Właśnie zakończył się audyt GOTS, mający na celu weryfikację wymagań firmy i poświadczenie ich zgodności z ustalonymi standardami, ze szczególnym uwzględnieniem całego zarządzania wewnętrznego w zakresie procedur, szkolenia personelu, środowiska i bezpieczeństwa, interesariuszy itp… wszystko skutecznie zakończone dzięki doskonałej pracy całego zespołu Achitex Minerva.

Od lat Grupa Achitex Minerva kontynuuje swoje zaangażowanie w certyfikowane podejście do produkcji, zwracając uwagę na każdy etap procesu produkcyjnego, od badań surowców po opracowywanie zabiegów i produktów o niskim wpływie na środowisko, a wszystko to w celu zapewnienia odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju w sektorze tekstylnym.

#Proudtobesustainable #ProudtobeAchitexMinervaGroup