PRODUKTY SPECJALNE

Od lat Grupa Achitex Minerva specjalizuje się w określonych obszarach włókienniczych, dla których produkuje i sprzedaje produkty o wysokiej jakości i doskonałej wydajności.

Achitex Minerva  produkuje artykuły dla włókien szklanych, kleje do papieru, szereg produktów do przemysłu budowlanego, w szczególności do ochrony materiałów konstrukcyjnych.

 

PRODUKTY DO BUDOWNICTWA

Grupa Achitex Minerva, realizując politykę zróżnicowania, opracowała serię produktów do ochrony i odnawiania materiałów budowlanych.

Klasy opracowanych produktów dla budownictwa są następujące:

  • Środki do impregnacji
  • Środki do impregnacji wody i oleju
  • Dodatki do farb
  • Produkty fotokatalityczne z efektem samooczyszczania
  • Ochrona przeciw chemikaliom
  • Anty- graffiti
  • Dodatki do betonu
  • Produkty do ochrony i odnawiania dachów i chodników

Wszystkie dystrybuowane produkty są wytwarzane we własnym zakresie: laboratorium kontroli jakości sprawdza wartości, stabilność i wydajność każdej partii.

Produkty hydroizolacyjne oparte są na silanach, które zapewniają doskonały poziom penetracji obrabianego podłoża oraz trwałą, skuteczną ochronę w czasie, zapewniając większą odporność na promieniowanie UV i zasady oraz całkowitą przepuszczalność pary.

Specific products designed for the protection and renewal of building materials improving their performance and durability.