WŁÓKNO SZKLANE

Achitex Minerva S.p.A. ze swoim ponad 20-letnim doświadczeniem, jest jednym z wiodących producentów emulsji do klejenia włókien szklanych. Oferuje jednolitą i innowacyjną gamę produktów składającą się z 25 emulsji do zastosowań termoplastycznych i termoutwardzalnych. 
W ścisłej współpracy z naszymi klientami projektujemy, opracowujemy i produkujemy różnego rodzaju emulsje do zastosowań w aplikacjach termoplastycznych, direct roving, rovingu, chopped strand  MAT, przy użyciu zmodyfikowanej wodnej polipropylenowej emulsji, oferując:

•    Doskonałą masę cząsteczkową, trwałość i mechaniczne właściwości
•    Bardzo mały i jednolity rozmiar cząstek
•    Doskonały zapach i profil kolorów
•    Niski poziom wolnego bezwodnika maleinowego i środków powierzchniowo czynnych
•    Doskonałe właściwości zwilżające wzmacniające sprzężenie włókien szklanych
•    Umożliwienie wyłączenia stabilizatorów, takich jak aminy
•    Zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej i US, w tym PIM, dla bezpośredniego kontaktu z żywnością

Nasze emulsje do zastosowań termoutwardzalnych składają się z szeregu wodnych emulsji opartych na żywicach epoksydowych lub poliuretanowych. Oferują różne wskaźniki epoksydowe i masy cząsteczkowe spełniając potrzeby i wymagania naszych klientów.
Achitex Minerva S.p.A. oferuje pełną gamę produktów wykorzystywanych do przygotowania i produkcji włókna szklanego, w tym olejów, środków antystatycznych i nawilżających stosowanych w procesach przędzenia włókien szklanych lub dyspersji pigmentów do barwienia włókna szklanego.
Mając na uwadze ochronę zdrowia i środowiska nasze emulsje są wolne od NPO i zgodne z Dyrektywą „Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 10/2011” dotyczącą bezpośredniego kontaktu z żywnością. Pełna gama naszych produktów z włókna szklanego jest produkowana zgodnie z przepisami i normami REACH oraz kontrolowana i monitorowana przez nasze laboratoria QA/QC według systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015.