PRODUKTY DO BUDOWNICTWA

Grupa Achitex, realizując politykę zróżnicowania, opracowała serię produktów przeznaczonych do ochrony materiałów budowlanych. 
Przez lata opracowała różne klasy produktów do zróżnicowanych zastosowań.
Klasy opracowanych produktów są następujące:

•    Środki hydro izolacyjne
•    Dodatki do farb
•    Produkty fotokatalityczne z efektem samooczyszczania
•    Ochrona przeciw chemikaliom
•    Anty-graffiti
•    Dodatki do cementu i betonu
•    Ochrona/odnowienie dachów i podłóg

Wszystkie produkty wytwarzane są przez produkcję wewnętrzną a wydajność i stabilność są stale kontrolowane przez nasze laboratoria.
Właściwości hydrofobowe oparte na silanie gwarantują doskonały poziom penetracji i długotrwałą ochronę materiałów budowlanych w miarę upływu czasu.
Silany stosowane w naszych preparatach gwarantują  wysoką stabilność na promieniowanie UV i alkalia, jak również całkowitą przepuszczalność pary wodnej poddanych obróbce powierzchni.
Preparaty te są rozpuszczalne w polarnych rozpuszczalnikach oraz w wodzie.