Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój jest formą rozwoju gospodarczego zgodnego z ochroną środowiska i wolnych towarów dla przyszłych pokoleń. 

Achitex Minerva jest świadoma, że zarówno procesy produkcyjne jak i końcowe wykorzystanie produktów chemicznych ma wpływ na ludzi i środowisko, a kompatybilny  wzrost gospodarczy uważa za jedną z podstawowych wartości. W związku z tym jest mocno zaangażowana w rozwój innowacyjnych produktów o zgodności ekologicznej  i właściwościach eko-toksykologicznych, zgodnie z najsurowszymi normami międzynarodowymi, zarówno pod względem produkcji jak i zastosowania.
 
Achitex Minerva angażuje również swoich pracowników, dostawców jak i klientów w politykę zrównoważonego rozwoju, dając wszystkim możliwość uczestniczenia w  tworzeniu wspólnego dobrobytu.

Dla Achitex Minerva "zrównoważony rozwój" oznacza: 

• Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska: REACH, CLP, kontrola emisji i zanieczyszczeń do atmosfery, emisji ścieków, bezpieczeństwa zawodowego oraz higieny
• Angażowanie się w działania wykraczające poza te wymagane przez prawo: sadzenie 10000 m2 lasu w celu zrekompensowania budowy nowego zakładu, wewnętrzna stacja uzdatniania wody, zmniejszenie zużycia wody i energii elektrycznej, przeformułowanie składu produktów
• Zaspokajanie potrzeb klientów poprzez dobrowolne certyfikaty: Oeko-tex, GOTS, Zone Vert Excell oraz członkostwo w prywatnym RSL
• Promowanie rozwiązań ekologicznych: bielenie na zimno, preparaty do druku cyfrowego nie zawierające mocznika, gotowe pasty o niskiej temperaturze polimeryzacji, zimne barwniki pigmentowe

Achitex Minerva uzyskała Certyfikat Środowiskowy UNI EN ISO14001:2015, który podkreśla wdrożenie systemu zarządzania do monitorowania wpływu swojej działalności na środowisko. 

System Ochrony Środowiska zintegrowany z Systemem Jakości UNI EN ISO 9001:2015 jest częścią ogólnego systemu zarządzania Firmą.