ŚRODKI POMOCNICZE

Asortyment produktów pomocniczych SETAS zawiera wszystkie niezbędne chemikalia do obróbki wstępnej, barwienia i procesów wykończeniowych na etapach barwienia, drukowania i prania. Produkty te mogą być produkowane w różnych właściwościach i stężeniach w zależności od potrzeb, a także zapewniają łatwą aplikację ze względu na ich wysoką wydajność.

Oferujemy:

  • Środki  piorąco zwilżające, odtłuszczające,  przeciw załamkowe, stabilizatory rozkładu wody utlenionej, sekwestrujące, sekwestrujące do kwaśnej demineralizacji, enzymy do procesów odklejania, bio-polishingu oraz usuwania resztek wody utlenionej.
  • Środki pomocnicze do barwienia, odpowietrzające, zwilżające, wyrównujące, buforujące, przyśpieszające penetrację, inhibitory załamków, anty migracyjne, retardujące, zmydlające po barwieniu, zmydlające oligomery, utrwalające.
  • Środki do wykończenia: zmiękczające, na bazie kwasów tłuszczowych, polietylenu i  silikonu, środki antystatyczne, środki wodo i plamo odporne, bakterio statyki, środki zapachowe.