PRODUKTY POMOCNICZE DO DRUKU

Produkty te są produkowane o różnych właściwościach i stężeniach w zależności od  potrzeb. Naszym klientom oferujemy szeroką gamę produktów w zależności od różnorodności włókien i wymagań klientów:

  • Środki zagęszczające i wiążące, dyspergujące, emulgujące, inhibitory redukcji, środki poprzecznie sieciujące.
  • Pasty gotowe do użycia.
  • Środki pomocnicze do past drukarskich.

Środki do uzdatniania ścieków.